1. I dag er Norge en av de få landene i Europa hvor innvandrere ikke har mulighet til dobbelt statborgerskap( i de fleste av tilfellene). Hva syns dere om det?
Skulle dobbelt statborgerskap tillates?


Jeg vet for lite om dette til å gi et godt og konkret svar. Men vil gjerne ha mer informasjon om hvilke muligheter det ville gi for de det gjelder. Jeg vet heller ikke hvorfor det ikke er tillatt. Må nok be om å få litt tid for å sette meg inn i dette spørsmålet.


2. I dag er det helt vanlig att vi må vente 4-6 uker (opp til 2 måneder) for å bli registrert i folkeregistret i Norge. Uten personnummeret og skattekort er det helt umulig å være en del av samfunnet.(Du får ikke betalt lønn, får ikke bankkonto, kan ikke ha mobilabonnement)
Hva måtte gjøres? Hva synes dere er rimelig ventetid. I Finland feks får man skattekortet i løpet av noen dager ?

Det høres ut som om ventetiden er for lang. Hvorfor den er så lang vet jeg ikke. Dette burde være en sak for Øksnespolitikere å ta opp med sentrale myndigheter - det er jo blant annet viktig for alle kystkommuner med utenlands arbeidskraft i fiskeindustrien.3.Øksnes og spesieltt fiskerinæringen trenger innvandrere Hvis dere kunne bestemme hva skulle dere gjøre for å gjøre integreringen enklere i Øksnes Kommune?

Øksnes og fiskerinæringen er avhengig av arbeidskraft fra utlandet. Tilbud om språkopplæring vil være et viktig element for bedre integrering. Det vil også gjøre integrering lettere om en finner mulighet for arbeid også utenom hovedsesongen i fiskeriene. Men jeg tror kanskje de som er kommet hit selv vil ha de beste forslagene til tiltak - så må vi vurdere om og hvordan vi kan bidra.

Beklager at svarene er noe korte. Det er tema jeg nok trenger å tenke mer over, og må sette meg mer inn i - men som jeg gjerne vil diskutere med deg og andre for å se hv vi kan gjøre.